Svenskspråkig missbrukarvård

Pixnekliniken erbjuder den enda svenskspråkiga rehabiliterande missbrukarvården på så kallad anstalt i Finland. Sedan 1987 har Pixnekliniken tagit emot klienter från hela Svenskfinland och Åland med olika typer av beroendeproblematik. Vi riktar oss till män och kvinnor över 18 år. Visionen är att fortsättningsvis efter 30 verksamhetsår kunna erbjuda svenskspråkiga vård på sitt modersmål. Beroendeproblematik omnämns ofta som en känslosjukdom och för en positiv behandlingsprocess anses det vara viktigt att få stöd på sitt så kallade känslospråk. Alla språkgrupper är välkomna till oss men behandling sker på svenska.

 

Vi välkomnar studerande/grupper som vill bekanta sig med vår verksamhet. Vi erbjuder också, i samarbete främst med Novia och YA, praktikplatser.

Nyponros i full blomning utanför ingången till Pixnekliniken