Närstående och anhöriga

Närstående och anhöriga är viktiga i sammanhanget och vi erbjuder enskilda samtal, familje­samtal samt hela veckoslut med fokus på medberoende och att ta hand om sig själv.

Beroende är en sjukdom. I närheten av ett missbruk påverkas man kraftigt och hamnar lätt in i ett beteendemönster som sällan motsvarar ens egna önskemål och värderingar (medberoende). Förändringen i beteende kommer ofta smygande och gradvis och ibland är man inte ens medveten om den förrän den tydliggörs i diskussioner med andra. Vanligen har man ej heller möjlighet att dela sina bekymmer med någon.

Det är denna möjlighet som vi kan ge Dig. – Att få tala ut och få svar på många av de frågor Du bär inom Dig!

Två gånger under året (vår/höst) kommer vi att ordna ett tillfälle för närstående/anhöriga att komma till Pixnekliniken. Du får träffa oss som jobbar här, men framför allt får du tillfälle att möta andra som har det ungefär likadant. Att få prata ut betyder ofta mycket och dessutom kan Du få råd om hur Du kan orka vidare och återta kontrollen över ditt eget liv.

Höstens Anhörigkurs 23-25 oktober.

Vi startar programmet vid 16.30 på fredagen (ankomst och inkvartering kl.14-15.30). På söndagen avrundas programmet vid 13.30.

(Om Du kommer med allmänt fortskaffningsmedel exempelvis till Vasa, så hämtar vi Dig därifrån, förutsatt att Du meddelar vilken tid Du kommer).

Övernattningsmöjligheter finns på Pixnekliniken om så önskas.

Självandelen (som man betalar själv) är 33 €/dygn. I priset ingår kursavgift, mat och logi.

Vad märker man som anhörig:

Obehagliga situationer:

 • Han/hon gör bort sig påverkad
 • Försummar åtaganden och uppgifter
 • Ljuger för att dölja sitt drogande
 • Gräl och bråk hemma
 • Det går åt mycket pengar, ekonomin försämras

Förnekelse:

 • Han/hon förnekar eller förringar sitt beroende
 • Lovar sluta eller minska på drogandet utan större framgång
 • Gömmer droger
 • Döljer lukten med halspastiller, parfym, rakvatten
 • Det finns alltid undanflykter och förklaringar till varför det blev så här igen
 • Man märker att man själv ljuger för att dölja hans/hennes beroende

Drogperioder:

 • Han/hon använder droger flera dagar i följd under kortare eller längre perioder

Personlighetsförändring:

 • Han/hon är opålitlig, särskilt när det gäller droger
 • Missköter uppgifter i hemmet och sviker löften till bekanta
 • Försummar arbetsuppgifter p.g.a. påverkan eller abstinens
 • Är inte längre ”samma person” som tidigare utan kanske oresonligt svartsjuk, gråtmild eller aggressiv
 • Verkar känslomässigt avtrubbad och egoistisk