Närstående och anhöriga

Närstående och anhöriga är viktiga i sammanhanget och vi erbjuder enskilda samtal, familje­samtal samt hela veckoslut med fokus på medberoende och att ta hand om sig själv.

Beroende är en sjukdom. I närheten av ett missbruk påverkas man kraftigt och hamnar lätt in i ett beteendemönster som sällan motsvarar ens egna önskemål och värderingar (medberoende). Förändringen i beteende kommer ofta smygande och gradvis och ibland är man inte ens medveten om den förrän den tydliggörs i diskussioner med andra. Vanligen har man ej heller möjlighet att dela sina bekymmer med någon.

Det är denna möjlighet som vi kan ge Dig. – Att få tala ut och få svar på många av de frågor Du bär inom Dig! För detta behöver Du bara ta kontakt till oss per tfn: 040 650 8112 eller via e-post. camilla.berts-orre@ovph.fi

 

Anhörigbild tagen från nätet

Vad märker man som anhörig:

Obehagliga situationer:

 • Han/hon gör bort sig påverkad
 • Försummar åtaganden och uppgifter
 • Ljuger för att dölja sitt drogande
 • Gräl och bråk hemma
 • Det går åt mycket pengar, ekonomin försämras

Förnekelse:

 • Han/hon förnekar eller förringar sitt beroende
 • Lovar sluta eller minska på drogandet utan större framgång
 • Gömmer droger
 • Döljer lukten med halspastiller, parfym, rakvatten
 • Det finns alltid undanflykter och förklaringar till varför det blev så här igen
 • Man märker att man själv ljuger för att dölja hans/hennes beroende

Drogperioder:

 • Han/hon använder droger flera dagar i följd under kortare eller längre perioder

Personlighetsförändring:

 • Han/hon är opålitlig, särskilt när det gäller droger
 • Missköter uppgifter i hemmet och sviker löften till bekanta
 • Försummar arbetsuppgifter p.g.a. påverkan eller abstinens
 • Är inte längre ”samma person” som tidigare utan kanske oresonligt svartsjuk, gråtmild eller aggressiv
 • Verkar känslomässigt avtrubbad och egoistiskVägskäl bild tagen från nätet