LäkemedelBilden visar en matsked full med mediciner.

Det är vanligt att receptbelagda mediciner används fel. En del av ”missbruket” är i första hand skadligt för hälsan, en del är läkemedelsmissbruk i egentlig mening.

Med egentligt missbruk avser man vanligtvis att man mer eller mindre medvetet använder lugnande medel eller andra läkemedel i avsikt att bli berusad eller för att förändra känsloläget. Läkemedlen används då ofta i kombination med alkohol eller någon annan drog och överdoseras i regel. Läkemedel som är avsedda att intas oralt kanske extraheras och används intravenöst. Det är också vanligt att tabletter som är avsedda att smälta under tungan används som snus.

Läkemedelsmissbruk utgör en del av problematiken med blandmissbruk, där alkohol oftast ingår. Bakom ett läkemedelsmissbruk i berusningssyfte kan även finnas narkotikaproblem. Speciellt opiatmissbrukare kan söka surrogat för heroinets effekter och lindring för abstinensbesvär genom att ta till läkemedel som innehåller opiater.

Läkemedel som är problematiska är lugnande medel och sömnmedel, exempelvis bensodiazepiner och barbiturater. Andra läkemedel i samma kategori är smärtstillande medel som påverkar centrala nervsystemet bland annat morfinderivat, bantningspreparat det vill säga amfetaminliknande medel, vissa hostmediciner som innehåller kodein och/eller efedrin och vissa läkemedel som påverkar tarmverksamheten och innehåller opium. (droglänken.fi)

Bildens visar medicinburkar, tabletter och spruta.