Intervallvård

Eftervårdsplanen ska stödja tillfriskningsprocessen och redan i samband med avslutande av primärbehandlingen kan behov av en mera intensiv eftervård efterfrågas och rekommenderas. För många kan möjligheten till så kallade intervallveckor stärka processen. Intervallvecka/veckor genomförs jämsides med andra innevarande klienter i primärbehandling.

Interörbild Pixnekliniken. På bilden bordslampa och blomma.