Varför är droger så tabubelagt när det är socialt accepterat att dricka alkohol?

Det är många skillnader mellan alkohol och droger. Droger är olagligt, både att använda, sälja och inneha. Du kan till exempel få ett straff även fängelsestraff för mindre narkotikabrott.

Du kanske inte tycker att det syns på dig. Men lura inte dig själv. Kanske är det din tandläkare som vet först, för narkomanen avslöjas nämligen lätt i munnen.

Allt det här vet du säkert redan. Men även om du är medveten om riskerna och känner att hälsan sviktar, är steget till att sluta trots allt inte så lätt att ta. Om du vill ha hjälp ur ditt drogberoende är du välkommen till oss på Pixnekliniken.

Marijuana planta

Missbruk och beroende

I DSM-5 slår man samman beroende och missbruk under diagnosen Substanssyndrom oavsett vilken substans det handlar om. Om 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas svårighetsgraden som mild, 4–5 måttlig, om mer än 5 kriterier uppfylls är allvarlighetsgraden svår.

Substanssyndrom (DSM-5):

 1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.
 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.
 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket.
 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.
 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.
 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
 10. Sug/begär efter substansen
 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur på grund av drogeffekterna.

När man ställer diagnoser i sjukvården är det ICD-systemet som används, inte DSM. Beroende som diagnos finns med i ICD-10.

Beroende (ICD:10):

Minst tre av följande sex kriterier ska vara uppfyllda:

 1. Stark längtan efter drogen, drogsug.
 2. Svårt att kontrollera intaget.
 3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter.
 4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser.
 5. Ökad tolerans.
 6. Fysiska abstinenssymtom

Mannen på bilden har injicerat droger. Håller en spruta ihanden och har collegehuvan dragen över huvudet. Bilden tagen från nätet.

I den föråldrade DSM-4 särskildes missbruk från beroende

Missbruk (DSM-IV):

Minst ett av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

 1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.
 2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.
 3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan (”lagen”).
 4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur på grund av drogeffekterna.

Beroende (DSM-IV):

Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

 1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.
 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.
 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.
 5. Betydande del av livet går att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket av substansen.
 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.

På bilden finns droger, pengar och rakblad. Bilden tagen från nätet.