Pixnekliniken

En vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt riskbruk/missbruk/beroende

(alkohol, läkemedel, droger, spel).

En vård- och rehabiliteringsenhet som säkerställer möjlighet till svenskspråkig missbrukarvård i Finland.

En vård- och rehabiliteringsenhet med plats för 8 klienter.

Tfn: +358 40 650 8112

KLIENTER

Klienter

SAMARBETSPARTNERS

Samarbetspartners

ANHÖRIGA

Anhöriga