Primärbehandling

Hur ser behandlingen ut?

  • Pågår oftast i 4-6-8 veckor
  • Den exakta tiden planeras med varje enskild klient
  • Klienten bor på Pixnekliniken under hela primärbehandlingsperioden
  • En viktig fördel är tillfället att få byta miljö och komma hemifrån och därmed skapa nya rutiner
  • Varje klient har en egen kontaktpersonBilden visar ett besök hos sjukskötaren på Pixnekliniken. Blodtrycksmätning.

Målsättningen är att informera om beroende och beroendesjukdomar, samt att klienten skall få insikt om de fysiska, psykiska och sociala följder användandet har lett till för hans/hennes egen del, och att lära sig ett sätt att leva drogfri och må bra.

Strävan är att klienten skall inse och acceptera att beroendet är primärt, kroniskt fortskridande och i längden livshotande och att beroendet är behandlingsbart och kräver en lång tillfriskningsprocess.

Ett eftervårdsprogram bör därför uppgöras före utskrivningen.

Rehabiliteringen består av lektioner, gruppsamtal, enskilda samtal, avslappningsövningar, deltagande i AA/NA/GA-möten och ibland besök/föreläsningar av nyktra/drogfria missbrukare.

Det finns möjlighet till motion som passar alla t.ex. promenader och på gångavstånd finns Pixne idrottshall/ishall med möjlighet till gym, att spela tennis eller badminton samt möjlighet till skridskoåkning/curling. Utegym och en spånbana finns även i närheten.

I avslappningssyfte och som abstinensbehandling erbjuds klienterna akupunktur.

Under lektioner och gruppsamtal behandlas bland annat beroendet och dess följder ur ett medicinskt perspektiv (fysiskt och psykiskt/mentalt) och hur relationer till omgivningen (socialt) har påverkats av användandet. Dessutom innehåller lektionerna ämnen som mål och motivation, självkännedom och framtidshopp. I diskussionsform är det lättare att ta del av de ämnen som behandlas. Klienterna hjälper varandra till ökad insikt och acceptans i beroendeproblematiken.

Genom arbetsuppgifter och redovisningar är det meningen att man skall komma fram till vad som bör ändras i den nuvarande livsstilen och därefter göra ett beslut om förändring.

Mycket av tiden ägnas åt att våga se ”sanningen i vitögat” – att vara ärlig är A och O, för att upptäcka vem man själv är idag.

Detta för att kunna göra en realistisk plan för förändring och tillfrisknande.

Bild från föreläsningssalen på Pixnekliniken. Grupparbete och bilden visar enbart ben och fötter.Klientköket Fruktskål på matbordet Rummet där grupptillfällen hållsSittgrupp