Öppenvård på Pixnekliniken

Eftervårdssamtal

Hos oss kan man med fördel och om hemkommunen tillåter fortsätta med eftervårdssamtal efter avslutad primärbehandling. Denna form av öppenvård kan jämföras med terapeutiska stödsamtal och med tillhörande uppföljning vid hemkommunens missbrukarvård.

Foto av ett fönster och man ser en grönskande trädgård

 

Tecknad gruppbild från nätetEftervårdsgrupp

Eftervårdsgruppen samlas första tisdagen i månaden kl.18-20.

Höstens första eftervårdsgrupptillfälle tisdag 6 augusti.

Pixnekliniken upprätthåller eftervård i grupp för personer som genomgått behandling för missbruk. Denna gruppverksamhet startade år 2012 och har utvecklats till ett viktigt och funktionellt komplement till annan form av eftervård. I gruppen ges varje deltagare möjlighet att dela erfarenheter, dela bekymmer och ställa frågor angående den process i tillfrisknandet de själva befinner sig i. Det har visat sig vara viktigt att hålla kontakt med Pixnekliniken lång tid efter avslutad primärbehandling.

Gruppsamtal i denna form ger deltagarna också möjlighet att lära sig av de som varit nyktra och drogfria en längre tid. I denna trygga miljö kan deltagarna vara ärliga och uppriktiga och känner sig inte dömda eftersom de övriga i gruppen vet vad missbruk handlar om.

Gruppen leds av personal från Pixnekliniken som känner deltagarna och har följt dem i deras tillfrisknande process. Tack vare ett långt vårdförhållande kan gruppledaren också på ett individuellt plan ge både stöd och konstruktiv feedback.

Gruppen samlas den första tisdagen i månaden, alla årets månader förutom juli/augusti månad. Eftervård i grupp ordnas kvällstid 18.00–20.00 och deltagarna får påminnelse via sms dagen innan eftervårdsgruppens månadsträff.

 

Sammanfogade händer, gruppdynamik, foto från nätet