Uppföljningsveckoslut/-dagar

Uppföljningsveckoslut/dagar ordnas på Pixnekliniken. Inbjudningar sänds ut till de som rehabiliterats här de senaste åren. Men även de som rehabiliterats för en längre tid sedan är välkomna.

  • Uppföljningsdagar 3-5 januari 2022 eller uppföljningsveckoslut 7-9 januari 2022.

Självandelen för uppföljning är 33 €/dag. Avgiftstaket för självandelen beaktas.

Uppföljningsveckoslut för ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.


Veckan efter midsommar ordnas uppföljningsvecka då kan alla som nån gång har varit på rehabilitering här delta. Om du inte har möjlighet att delta alla 4-5 dagar så förutsätter vi att du deltar åtminstone 2 dagar i följd under veckan. Detta med tanke på gruppdynamiken.