Uppföljningsveckoslut/-dagar

Uppföljningsvecka efter midsommar 26-30 juni 2023 och även sensommar uppföljning 8-11 augusti.

Uppföljningsveckoslut/dagar ordnas på Pixnekliniken. Inbjudningar sänds ut till de som rehabiliterats här de senaste åren. Men även de som rehabiliterats för en längre tid sedan är välkomna.


Veckan efter midsommar ordnas uppföljningsvecka då kan alla som nån gång har varit på rehabilitering här delta. Om du inte har möjlighet att delta alla 4-5 dagar så förutsätter vi att du deltar åtminstone 2 dagar i följd under veckan. Detta med tanke på gruppdynamiken.