Uppföljningsveckoslut/-dagar

Uppföljningsveckoslut ordnas på Pixnekliniken 4 ggr i året februari, april (maj), september och november. Inbjudningar sänds ut till de som rehabiliterats för 3 mån, ½ år, 1 år  och 1½ år sedan. Men även de som rehabiliterats för en längre tid sedan är välkomna.

Uppföljningsveckan efter midsommar 28 juni – 1 juli 2021

Självandelen för uppföljning är 33 €/dag. Avgiftstaket för självandelen beaktas.

Uppföljningsveckoslut för ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.


Veckan efter midsommar ordnas uppföljningsvecka då kan alla som nån gång har varit på rehabilitering här delta. Om du inte har möjlighet att delta alla 4-5 dagar så förutsätter vi att du deltar åtminstone 2 dagar i följd under veckan. Detta med tanke på gruppdynamiken.