Uppföljningsveckoslut/-dagar

Uppföljningsveckoslut ordnas på Pixnekliniken 4 ggr i året februari, april (maj), september och november. Inbjudningar sänds ut till de som rehabiliterats för 3 mån, ½ år, 1 år  och 1½ år sedan. Men även de som rehabiliterats för en längre tid sedan är välkomna.

Veckan efter midsommar ordnas uppföljningsvecka då kan alla som nån gång har varit på rehabilitering här delta. Om du inte har möjlighet att delta alla 5 dagar så förutsätter vi att du deltar åtminstone 2 dagar i följd under veckan. Detta med tanke på gruppdynamiken.

 

Självandelen för uppföljning är 33 €/dag. Avgiftstaket för självandelen beaktas.