Prisuppgifter 2023

Klienter inom Österbottens Välfärdsområde faktureras t.o.m. 13 vårddygn 49,60 euro/vårddygn därefter 22,80 euro/dag.

Klienter från andra Välfärdsområden/kommunernas socialtjänst, Åland faktureras från sina egna hemkommuner.

Årsavgiftstaket år 2023 är 692 euro för  vård under året.

Uppföljningar och Anhörigkurs 22,80 euro/dag (klienter från Österbottens Välfärdsområde klienter från andra välfärdsområden faktureras av sin hemkommun)


 

Klienter har rätt till rehabiliteringspenning för vårdperioden på Pixnekliniken. Vi hjälper till med ansökan. Hemkommunen uppgift är att sända beslut om rehabilitering till FPA. Pixnekliniken är godkänd som samarbetspart med FPA.

Ta gärna kontakt till oss på Pixnekliniken tfn 040 650 8112 eller 040 650 8113 om du har frågor!