Prisuppgifter 2024

Klienter inom Österbottens Välfärdsområde faktureras

t.o.m. 13 vårddygn 54,60/vårddygn

14:e vårddygnet 52,20, därefter 25,10/vårddygn.

Klienter från andra Välfärdsområden/kommunernas socialtjänst, Åland faktureras från sina egna hemkommuner.

Årsavgiftstaket år 2024 är 762 euro för  vård under året.

Uppföljningar och Anhörigkurs 25,10 euro/dag (klienter från Österbottens Välfärdsområde klienter från andra välfärdsområden faktureras av sin hemkommun)


 

Klienter har rätt till rehabiliteringspenning för vårdperioden på Pixnekliniken. Vi hjälper till med ansökan. Kontakta en vuxensocialarbetare för att få ett beslut för vårdperioden. Pixnekliniken är godkänd som samarbetspart med FPA.

Ta gärna kontakt till oss på Pixnekliniken tfn 040 650 8112 eller 040 650 8113 om du har frågor!