Avtalskommuner 2021

Malax, Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå, Åland.

Övriga kommuners invånare med behov av svenskspråkig vård och rehabilitering vid Pixnekliniken erbjuds möjlighet till detta genom en beviljad betalningsförbindelse från hemkommunen.

Klienter har rätt till rehabiliteringspenning för vårdperioden på Pixnekliniken. Vi hjälper till med ansökan. Hemkommunen uppgift är att sända beslut om rehabilitering till FPA. Pixnekliniken är godkänd som samarbetspart med FPA.

Ta gärna kontakt till oss på Pixnekliniken tfn 040 650 8112 eller 040 650 8113 om du har frågor!

Epost: pixnekliniken@malax.fi

Pixneklinikens logo


COVID-19-EPIDEMIN,  Kommuninfo 4/2020 (8 maj 2020)

Pixneklinikens tjänsteutbud i fråga om telefonrådgivning, rehabilitering med dygnetruntvård och överenskommelser om individuella stödsamtal fungerar oförändrat i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets påminnelse.


Avgifter 2021

Avtalskommuner 1 €/svenskspråkig invånare. Därefter när vårddygnen förbrukats 200 €/dygn.

ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.

Företag och privatpersoner 275 €/vårddygn.

Öppenvårdstjänster (eftervårdssamtal 40 €/60 min)

 

Självandelen för vård enligt följande: 48,90 €/dygn upp till avgiftstaket 683 €. Från 15:e dygnet 22,50 €/dygn.

Självandelen för uppföljningsveckoslut 33 €/dygn. Uppföljningsveckoslut för ICKE avtalskommuner 275 €/vårddygn.

Självandelen för anhörigkurs 33 €/dygn.