Fr.o.m. 1.1.2022 hör Pixnekliniken till Österbottens Välfärdsområde!

https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/psykosociala-tjanster/avdelningsvardtjanster-vuxna/pixnekliniken/

Österbottens välfärdsområdes hemsida osterbottensvalfard.fi


Pixnekliniken har flyttat till nya utrymmen,  adressen är nu Mogårdsgränd 3, 66100 MALAX