Uppföljningsdagar 24 – 28 juni och 6 – 9  augusti.


Pixnekliniken/Österbottens Välfärdsområde!Österbottens Välfärdsområdets logo

https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/psykosociala-tjanster/avdelningsvardtjanster-vuxna/pixnekliniken/

Österbottens välfärdsområdes hemsida osterbottensvalfard.fi


Pixnekliniken

Mogårdsgränd 3

66100 MALAX

Pixneklinikens fastighet