Uppföljningsvecka och anhörigkurs 28 juni-1 juli 2021.

I samband med vår uppföljningsvecka 28.6 – 1.7 vill vi även ge anhöriga en chans att delta om intresse finns. Covid-19 har gjort att vi tvingats ställa in flera gånger men nu hoppas vi på deltagande. Meddela intresse via email eller ring så vi vet om vi ska gå vidare i planeringen. Du behöver inte ha någon anhörig som varit på behandling för att delta.

Pixnekliniken håller semesterstängt under tiden 5 juli-8 augusti 2021.